Volkswagen-Forum NL

Das Auto

Stel hier je vraag over de website opmerkingen, suggesties, ideen enz
Gebruikersavatar
Door PaulusB
#267020
Forum Voorwaarden

1. Definities
Het forum van Volkswagen-Forum Nederland (https://www.volkswagen-forum.nl/forum, verder te noemen het forum) is een actieve onlinedienst, bestaande uit informatie en interactieve (betaalde) diensten. Onder beheerders, webmasters en moderators verstaan wij de personen die de bevoegdheid hebben onderdelen van onze webserver te beheren. Onder de gebruiker verstaan wij iedere persoon die toegang heeft tot en gebruik maakt van de webhost van Volkswagen-Forum Nederland.


2. Algemene Voorwaarden
Deze gebruikersvoorwaarden dienen zorgvuldig doorgelezen te worden alvorens het forum te betreden. Door het betreden van het forum geeft u aan kennis te hebben genomen met een onvoorwaardelijk akkoord met deze voorwaarden. Indien u niet akkoord gaat met één of meerdere van deze voorwaarden dient u geen gebruik te maken van deze internetservice.


3. Toegestaan Gebruik
(A) De algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke gebruiker of bezoeker, ongeacht afkomst, geloofsovertuiging of geslacht, die gebruik maakt van de Volkswagen-Forum Nederland website, dan wel het forum van Volkswagen-Forum Nederland. Iedere bezoeker of gebruiker geeft aan, door gebruik van onze diensten of bekijken van informatie, kennis te hebben genomen en akkoord te gaan met deze voorwaarden. Iedereen dient zich in alle opzichten op te stellen en te gedragen zoals er mag worden verwacht van een verantwoordelijke en zorgvuldige internetgebruiker.

(B) Het forum mag enkel voor wettige doeleinden gebruikt worden. Bij het gebruik van deze internetservice gaat elke gebruiker ermee akkoord geen materiaal te verspreiden of plaatsen, waarvan bekend is dat het fout, misleidend, aanstootgevend, schokkend, pornografisch, kwetsend, obsceen, ontheiligend, bedreigend, racistisch of inbreuk makend is op iemand privacy, zonder dat de beheerders van het forum hiervoor hun goedkeuring hebben gegeven.

(C) Het forum bevat auteursrechtelijk materiaal en andere eigenaarsinformatie, waaronder tekst, afbeeldingen, lay-out, software, foto's, geluid- en video opnamen. De volledige inhoud van het forum en de site wordt beheerd door (PaulusB) en wordt beschermt door auteursrecht en copyright. Kopiëren, wijzigen, reproduceren, uitzenden en verspreiden van de inhoud, geheel of gedeeltelijk, in enige vorm of op welke wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of op enige andere manier, is ten strengste verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming door de beheerder van het forum. De gebruiker is enkel gemachtigd de website en zijn inhoud te gebruiken voor persoonlijke, non-commerciële doeleinden. Verspreiding van teksten en afbeeldingen is in principe toegestaan, mits er een duidelijke vermelding van de bron (https://www.volkswagen-forum.nl) en/of auteur wordt geplaatst.

(D) Indien een gebruiker een account aanmaakt op het forum is deze verantwoordelijk voor het beschermen van de vertrouwelijkheid van wachtwoord(en). Daarnaast is de gebruiker volledig verantwoordelijk voor alle acties die onder de gebruikersnaam en wachtwoord ondernomen worden.

(E) Iedere link die naar de website van het forum wordt gelegd, moet direct naar de homepage verwijzen (https://www.volkswagen-forum.nl). Gelieve geen link te leggen naar andere pagina's van deze website. Het forum draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de gegevens op andere websites waarnaar het, bij wijze van een link, verwijst. Wij dragen evenmin verantwoordelijkheid voor de gegevens op websites die naar het forum verwijzen.


4. Aansprakelijkheid
Het forum garandeert niet dat de op de website aangeboden informatie up-to-date, compleet en/of accuraat is. Het forum garandeert ook niet dat de op de website aangeboden informatie vrij is van fouten, gebreken en/of virussen. Het forum garandeert voorts niet dat dergelijke fouten en/of gebreken op de website hersteld zullen worden dan wel virussen verholpen zullen worden. Bij twijfel over de juistheid van de gegevens of bij constatering van onjuistheden raden wij u dan ook aan contact op te nemen met degene die de betreffende informatie aanbiedt (het beste kunt u de auteur benaderen). Wij zijn dan ook niet verantwoordelijk voor de schade die direct of indirect ontstaat door gebruik van de informatie die u ontleent aan het forum.


5. Beschikbaarheid
Iedereen die gebruik maakt van de website van het forum is bekend met het feit dat door een technische storing of een eventuele andere omstandigheid het systeem (tijdelijk) uit kan vallen en/of niet meer bereikbaar zal zijn. Hoewel het forum, voor zover mogelijk, alle mogelijke maatregelen zal treffen om de website correct te laten functioneren, aanvaarden wij geen aansprakelijkheid, in welke vorm dan ook, wat betreft de beschikbaarheid, nauwkeurigheid, kwaliteit, vormgeving of inhoud van de aangeboden informatie en vormgeving van de website.


6. Overige
Het forum heeft het recht de inhoud van deze overeenkomst ter aller tijden te veranderen of wijzigen, en zelfs nieuwe voorwaarden of overeenkomsten te produceren. Elke verandering, wijziging of toevoeging zal direct doeltreffend zijn voor de gehele inhoud van het forum. De gebruiker wordt hiervan in principe niet op de hoogte gesteld. Het forum heeft ter aller tijden het recht kenmerken of onderdelen van het forum te veranderen of beëindigen.


7. Datum Inhoud
Laatst gewijzigd op: 01 Januari 2012 om 00:01 ©2012 https://www.volkswagen-forum.nl Alle rechten voorbehouden