Volkswagen-Forum NL

Das Auto

Problemen met je motor? Misschien weet iemand raad
#201174
Een Vr6 motor is een ingewikkeld motorblok dat gebruik maakt van veel sensoren en actuatoren. Deze sensoren informeren het motorregelapparaat, ook wel Ecu genoemd.

Hieronder staan tips en trick's voor het oplossen van bepaalde storingen aan de Vr6-motor.
Eerst staat er een omschrijving van de storing vermeld met daaronder de suggesties voor na te lopen stappen.


Motor start wel, maar slaat niet aan.

Wanneer deze storing zich voordoet, gaat de startmotor wel rond, maar de motor slaat echter niet aan wanneer de contactsleutel omgedraaid wordt.


Tips en tricks.

Om te beginnen ga je eerst naar de 2 basisgegevens kijken die van toepassing zijn op een verbrandingsmotor.
A: Krijgt de motor ( voldoende ) brandstof ?
B: Krijgt de motor een vonk op de bougies om de brandstof te ontbranden ?


A. Brandstof.

1: Luister of je de brandstofpomp aan hoort slaan wanneer je de auto op contact zet.
Is dit het geval, ga verder met stap 2.
Is dit niet het geval, controleer dan eerst de zekering van de brandstofpomp. Ook is het raadzaam om relais 109 ( Ecu ) en relais 167 ( brandstofregeling ) na te zien of te vervangen. Dit geldt ook voor de bedrading ( - kabelboom ) naar de brandstofpomp.

2: Contoleer of de brandstof bij de motor aankomt.
Dit is te controleren door voorzichtig de bovenste brandstofslang ( aanvoer ) van de injectorrail af te halen. Doe dit wel met een een schoon doekje erbij, want er kán brandstof uitkomen omdat de leidingen onder druk staan !
Zie onderstaande afbeelding.
Bovenste brandstofslang.jpg
Bovenste brandstofslang.jpg (137.85 KiB) 3785 keer bekeken
Komt de brandstof hier aan, ga dan eerst verder kijken naar onderdeel B.


B. Vonk.

1:Controleer of er een vonk aanwezig is.

Let op !! Bougies geven vonk doormiddel van stroom, dus kijk goed uit voor schokken !!

Haal eerst met de juiste tool ( bougiekaptrekker ) de bougiekap van de bougie af en draai de bougie eruit.
Plaats vervolgens de bougies in de reeds losgemaakte bougiekap.

De volgende handeling alleen uitvoeren met een tang waarvan de handvatten zijn voorzien van goede isolatie !!

Neem met de tang het achterste deel van de bougiekap vast.
Hou vervolgens het schroefdraad gedeelte van de bougie tegen het inlaatspruitstuk aan en laat iemand anders kortstondig starten. Kijk goed naar de bougie of je een vonk kunt waarnemen.

Geeft de bougie een vonk, dan is er iets aan de hand met de timing van de ontsteking.
Laat dan het motorregelaaparaat ( Ecu ) uitlezen.
Geeft de bougie geen vonk, laat dan ook eerst het motorregelapparaat ( Ecu ) uitlezen.

Eventuele foutmeldingen worden hier opgeslagen.
In de downloadsectie van het forum staat een document waarin de sensoren en actuatoren omschreven staan met de bijbehorende nummers die overeenkomen met de foutmeldingen van de Ecu.

Controleer tevens alle stekkerverbindingen van de kabelboom in het motorruim.
Dit is een zwak punt bij Volkswagen.
Kijk tevens goed of je geen draadbreukjes ziet, de gemiddelde Vr6 is toch al gauw 15 jaartjes oud.
Motor slaat slecht aan in koude toestand.

Wanneer deze storing zich voordoet, slaat de motor slecht aan in koude toestand.
Dat wil zeggen, na 1 nacht of langer stilstand, ongeacht zomer of winter.


Tips en tricks.

Zet de auto 3x achter elkaar op contact en probeer vervolgens de auto te starten.
Start de auto dan wel in 1 keer, dan kan er een probleem zijn met de restdruk in het brandstofsysteem.
Dit is te controleren door een brandstofdrukmeter aan te sluiten en te meten of de restdruk daadwerkelijk verloren gaat.
Er moet altijd ongeveer 2 bar restdruk aanwezig blijven in het brandstofsysteem.
Gebeurd dit echter niet, moet bij iedere koude start de druk eerst weer opgebouwd worden door middel van lang doorstarten.

Gaat de restdruk ergens verloren, controleer of vervang dan de volgende componenten :

* Brandstofslangen op uitdroging en op de afsluitklemmen.
* Brandstofleidingen op barstjes/scheuring op de overgangen naar slang.
* Brandstofdrukregelaar.
* Injectoren controleren op nadruppelen.
* Injectorseals. ( 12 stuks )
* Afsluitring en rubber op de brandstofpomp.


Mocht het bovenstaande geen resultaat bieden, kijk dan de volgende componenten na en voer de handelingen, al dan niet preventief, uit :

* Lees eerst de Ecu uit, kijk of er foutmeldingen in staan die te herleiden zijn.
* Controleer het inlaattraject van luchtfilter t/m gasklephuis op verontreiniging.
* Reinig de stappenmotor en controleer het plofdempertje op lekkage.
* Controleer tevens het inlaattraject op het aanzuigen van valse lucht.
* Controleer het brandstoffilter op vervuiling/verstopping of vervang deze preventief.
* Koelvloeistof-temperatuursensor en/of de bedrading hiervan.
* Inlaatlucht-temperatuursenor en/of de bedrading hiervan.
* Hallgever ( Bij Rotor-onsteking, Bouwjaar 1992- medio 1993. )
* Nokkenassensor ( Bij Dis-onsteking, Bouwjaar vanaf medio 1993 - 1997. )
* Krukassensor, ook wel motortoerentalsensor genoemd.
* Controleer de T42-stekker op inwendige aanslag en reinig waar nodig.( Grote ronde stekker aan de rechterzijde van het motorblok )
* Controleer de stekker van de Ecu op inwendige aanslag en reinig waar nodig.
Haal eerst de accupolen los en wacht 15 minuten alvorens de stekker van de Ecu los te koppelen!!
* Werking van de brandstofpomp.

Alle bovenstaande componenten dragen bij aan het goed functioneren van de motor.

Een andere belangrijke factor in het geheel is het onderhoud aan de motor.
Het Vr6 motorblok is beresterk en kan een hoop belasting hebben.
Echter is de Vr6 motor gevoelig voor verontreiniging.
Regelmatig onderhoud en verversing van de olie en het oliefilter is belangrijk voor de levensduur en de prestaties van de motor.


Motor slaat slecht aan in warme toestand.

Wanneer deze storing zich voordoet, duurt het langer dan gemiddeld voordat de motor in warme toestand aanslaat.


tips en tricks.

Ga er vanuit dat het probleem dat zich voordoet, hoofdzakelijk te vinden is in het motorruim omdat het een temperatuur afhankelijk betreft.

De storing kan veroorzaakt worden door niet goed functionerende sensoren, denk bijvoorbeeld aan de koelvloeistofsensor, inlaatlucht-temperatuursensor, hall-gever bij rotor-onsteking, nokkenassensor bij dis-onsteking.

Door toename in temperatuur kunnen materialen uitzetten.
Echter zet het ene materiaal meer uit ten opzichte van een ander materiaal.
Daardoor kan er ergens ruimte tussen 2 componenten onstaan.

Let bijvoorbeeld op onderdelen die door warmte beinvloedbaar zijn en daardoor juist minder goed zouden kunnen functioneren.

* Stappenmotor, ook wel bekend als stationair toerentalregelapparaat.
* Plofdempertje naast de stappenmotor.
* Slangen tussen bovenstaande 2 componenten.
* Kabelboomgedeelte naar stappenmotor / gaskleppotentiometer.
* Koelvloeistoftemperatuursensor(-en).
* Brandstofslangen tussen schutbord en injectorrail.

Het plofdempertje is vaak een punt van aandacht bij de Vr6 motor, omdat hier condens in kan ontstaan dat, door cicli van opwarmen en afkoelen van de motor, zich kan vermeerderen. Mede omdat dit dempertje, samen met de stappenmotor, direct boven het uitlaatspruitstuk gemonteerd zit.
Dan kan het zijn dat, wanneer er dan een keer een flinke belasting van de motor plaatsvind door bijvoorbeeld een stuk stevig doorrijden, het opgehoopte condens nergens meer heen kan. Dan knalt als het ware dat dempertje open waardoor de stappenmotor geen vacuum meer kan ontlenen aan dat dempertje, waardoor er geen stationair toerental meer te realiseren valt en de motor stilvalt.

Tevens kunnen de koelvloeistoftemperatuursensoren bij een warme motor niet lekker meer funtioneren. 1 van de symptomen hiervan is de koelvloeistoftemperatuurmeter in het instrumentenpaneel, dan blijft de wijzer van de koelvloeistoftemperatuur op 70 graden staan, wanneer de motor op bedrijfstemperatuur is. Wat tevens te zien is aan de olietemperatuur die minimaal 90 graden aangeeft.

De brandstofslangen tussen schutbord en injectorrail zijn bij een Vr6 ook altijd een punt van aandacht.
In de loop der jaren zijn deze slangen honderden keren opgewarmt en afgekoelt.
Daardoor kunnen de slangen droogtescheurtjes krijgen aan de binnenkant waardoor er een miniscuul klein luchtlekje ontstaat waardoor de brandstofdruk iets terugloopt.
Zie onderstaande afbeelding.
Hierdoor moet de pomp dus weer langer pompen om de druk weer op niveau te krijgen.
Deze scheurtjes zullen zich manifesteren op de overgang van de brandstofleiding naar brandstofslang en waar de brandstofleiding aangesloten zit op de injectorrail.
Deze overgangen zitten ook onder de auto; bij het brandstoffilter en bij de brandstofpomp. Ga je hiernaar zoeken, sluit dan al deze overgangspunten uit.

Foto0260.jpg
Droogtescheurtjes in de brandstofslang
Foto0260.jpg (1.67 MiB) 3785 keer bekeken